Mosjøen Orkesterforening

 

Årets unge solister:Klarinettduoen Sunniva Sæterstad og Ellen Fjelldal Lien. Begge går for tiden på musikklinja ved Mosjøen videregående skole og spiller konsert for to klarinetter og orkester av Carl Stamitz. 

Karoline Persdatter Nygård tok første avdeling av Bachelor-graden i utøvende sang på Griegakademiet i Bergen med Hilde Haraldsen Sveen som lærer. Andre avdeling tok hun ved Barratt Due musikkinstitutt hos Solveig Kringlebotn. Hun synger «Exsultate jubilate» av Wolfgang Amadeus Mozart. 

Fløytisten Marita Stortjønnli Solvang er masterstudent i pedagogikk ved Norges musikkhøgskole og har valgt fløytekonserten av Wolfgang Amadeus Mozart. 

 

Unge Solister fra Helgeland

«Unge solister fra Helgeland» er en målrettet regional satsing på fremragende unge talenter fra helgelandsregionen. Formålet med Unge solister konserter er å gi mulighet til kunstnerisk utfoldelse av høy kvalitet til kommende generasjoner kunstnere. Unge solister fra Helgeland er en mønstring som er åpen for alle instrumenter, sangere, dirigenter og komponister. Instrumentene og genrene er alt fra samisk joik til torader, saxofon, bandoneon, stryke- og blåseinstrumenter, piano, slagverk og sang. Vi har søkere fra hele Helgeland og det er viktig for oss å vise frem bredden i musikken.

Mosjøen orkesterforening har vært en bærebjelke i kulturbyen Mosjøens musikkhistorie. Orkesteret ble etablert i 1901 og har i dag medlemmer fra store deler av Helgeland. Mosjøen orkesterforening fyller derfor rollen som et regionalt symfoniorkester. Orkesteret har tatt et særlig ansvar for rekrutteringen av unge musikere, som orkesterskole for kulturskolene i vår region og musikklinjen ved Mosjøen videregående skole.

Solistmønstringen «Unge solister fra Helgeland» gir unge musikere fra Helgeland en unik mulighet til å spille store konserter med orkester og et bredt sammensatt publikum blir kjent med de store musikktalentene fra regionen. En jury, bestående av medlemmer som representerer kulturinstitusjonene i Vefsn og Mosjøen orkesterforening, bearbeider søknadene og velger ut solistene. Unge solister fra Helgeland er et meget verdigfullt samarbeid mellom offentlig og privat virksomhet og et lagarbeid mellom profesjonelle, amatører og morgendagens kunstnere. Orkesteret består av musikere fra Vefsn, Grane, Leirfjord, Sandnessjøen, Lurøy, Mo i Rana, Brønnøysund og Bindal. I tillegg deltar unge musikere fra regionen som studerer i Oslo og Trondheim.