Orkesterets første konsert

Stiftelsesår: 1901
Første offentlige konsert: Søndag 1. mars 1903
Sted: Ungdomslokalet
Overfylt hus!
Helgelands Tidende skrev blant annet:

 

«Orkesteret måtte gjenta sitt siste nummer, og man merket seg nr. 5 hvor dr. Magnus spilte en nydelig klarinettsolo. Pianistinnene fru Hoch og frk. Jacobsen utførte flere nummer for 2 pianoer, briljant. Alt gikk presist og uten famlen og forfjamselse på noen punkt. Deltakerne fortjente ros for sitt spill.»

 

John Støre var den drivende kraft i mange år helt fram til  1913.
I byen bodde en rekke gode strykere, og når man i tillegg fikk militærmusikere fra forlegningen på Dolstad, ble  det en besetning som kunne spille mange typer musikk.
For å lokke mer folk til konsertene fant Støre på å arrangere noe han kalte «Grand kaffekonsert» der man fikk servert både lødig musikk, kaffe og kaker. Disse konsertene ble en suksess og tradisjonen holdes fremdeles i hevd.
I 1907 reiste den nyvalgte kong Haakon på signingsferd rundt i landet, og den 3. august 1907 besøkte han Mosjøen. Under middagen på Ungdomslokalet spilte Mosjøen Orkesterforening og høstet lovord for sitt spill.
«Dronningen, minister Nansen m.fl. udtalte sig særdeles anerkjennende om orkesterets smukke prestasjoner.»

22. og 23. april 1934 opptrådte orkesteret for første gang i radio.

Årene fram mot andre verdenskrig var preget av store svingninger for orkesteret – noen år var det bare så vidt det hanglet og gikk – andre år var gode sesonger med mange musikere i orkesteret og framføring av store og krevende verk.

Med okkupasjonstida kom det trange tider også for Mosjøen Orkesterforening: Det ble holdt øvelser i private hjem, men ellers var det liten og ingen offentlig aktivitet.

Etterkrigstida var ei  tid som hungret etter kulturelle fellesopplevelser, og de neste tiårene fram til åttiårene ble ei blomstringstid for orkesteret som i perioder talte over førti aktive medlemmer.

I dag er orkesteret inne i en forholdsvis god periode med framføring av både store og små verk. De aktive musikere er få, men det drives et lovende rekrutteringsarbeid av vår samarbeidspartner Vefsn Unge Strykere.

Gjennom vår dirigent Øivin Mikalsen har vi også et godt samarbeid med de kirkemusikalske krefter i Vefsn.

Mosjøen, desember 2015