Øvingsplan, kaffe og kaker

Øvingsplan med tilhørende herligheter

Semesterplan og kakeliste våren 2020

Dato

Hva skjer?

Klokkeslett og sted

Kake (eller annet)

04.03

Vinterferie

Egenøving

11.03

Øving 18:30 – 21:00, Ungdomslokalet

Saska

18.03.

Øving

18:30 – 21:00, Ungdomslokalet

Trond

20.03.

Øving Unge Solister fra Helgeland

18:00 – 21:00, Ungdomslokalet

Franziska

21.03.

Øving Unge Solister fra Helgeland

11:00 -15:00, Ungdomslokalet

Franziska ordner frukt

22.03.

Øving og konsert Unge Solister fra Helgeland

11:00 Rigging alle i Mosjøen kulturhus

12:00 – 15:00 Prøve

Ikke kake

Franziska bestiller Pizza